top of page

Cykl spójnych tematycznie publikacji naukowych składających się na doktorat:

  1. Szczebyło, A., Halicka, E., Rejman, K., & Kaczorowska, J. (2022). Is Eating Less Meat Possible? Exploring the Willingness to Reduce Meat Consumption among Millennials Working in Polish Cities. Foods, 11(358), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/ 10.3390/foods11030358

  2. Szczebyło, A., Rejman, K., Halicka, E., & Laskowski, W. (2020). Towards more sustainable diets—attitudes, opportunities and barriers to fostering pulse consumption in Polish cities. Nutrients, 12, 1589. https://doi.org/10.3390/nu12061589

  3. Szczebylo, A., Rejman, K., Halicka, E., & Jackowska, M. (2019). Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food. Problems of World Agriculture, 19(3), 85–96. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.49

Mój doktorat znajdziesz tutaj 

Inne publikacje:

  • Szczebyło, A., Halicka, E., & Łuczyńska, K. (2018). Spożycie nasion roślin strączkowych w Polsce jako element modelu zrównoważonej konsumpcji żywności. Prace Naukowe Akademii Im Jana Długosza w Częstochowie: Pragmata Tes Oikonomias, XII, 35–45. https://doi.org/10.16926/pto.2018.12.03

  • Halicka, E., Kaczorowska, J., Rejman, K., & Szczebyło, A. (2021). Parental food choices and engagement in raising children’s awareness of sustainable behaviors in urban Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 1–19. https://doi.org/10.3390/ijerph18063225

  • Halicka, E., Kaczorowska, J., & Szczebyło, A. (2019). Zrównoważona konsumpcja żywności w wiejskich gospodarstwach domowych z dziećmi. Wieś i Rolnictwo, 1(182), 45–61. https://doi.org/10.7366/wir012019/03

  • Kaczorowska, J., Rejman, K., Halicka, E., Szczebylo, A., & Górska-Warsewicz, H. (2019). Impact of food sustainability labels on the perceived product value and price expectations of urban consumers. Sustainability (Switzerland), 11(24). https://doi.org/10.3390/SU11247240

bottom of page